dilluns, 26 d’octubre de 2009

AJUDA ENTRE IGUALS

AJUDA ENTRE IGUALS

  • Programa basat en la solidaritat d’alumnes majors cap a altres més xicotets.

  • Es formen parelles: els que ofereixen ajuda i els que la demanen.

  • La parella es compromet a deu sessions. Es reuniran dos vegades a la setmana en la biblioteca del poble de residència.
  • La coordinadora del programa, setmanalment es reunirà amb la parella, ajudarà a resoldre els problemes i farà un seguiment.

FUNCIONS DELS ALUMNES TUTORS

ü Interessar-se pel procés d’ensenyança/aprenentatge de la persona ajudada.

ü Ajudar al seu tutelat a aclarir dubtes

ü Orientar al seu tutelat en temes educatius

ü Enfortir-li l’autoestima.

ü Oferir als alumnes nouvinguts amb desconeixement de les nostres llengües la possibilitat de practicar la conversa i facilitar-li la integració en el conjunt de la comunitat educativa.

COMPROMÍS DELS ALUMNES TUTELATS

ü Complir el compromís d’assistència a un mínim de 10 sessions amb l’alumne tutor.

ü Realitzar les tasques amb l’ajuda del seu company/a en el temps especificat per a això.

ü Consultar inquietuds i dubtes de caràcter acadèmic amb el seu company/a

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PREMI SAMBORI 2018. JUAN VELA ( 2n BATXILLERAT )

-->                                                                                  Josep Es va despertar un tres de des...